Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturvetenskapliga området » Informationsbehandling » Grundstudier » Matematik

Matematik

Utfšrandeplaner
Kod: IB10MA
Namn: Matematik
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande har kunskaper som möjliggör en god grund för ekonomimatematiskt och logiskt tänkande samt kan analysera statistiskt material
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen