Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Skogsbruksingenjör (YH), skogsbruk » Yrkesstudier » Virkesanskaffning » Internationell virkesanskaffning

Internationell virkesanskaffning

Utfšrandeplaner
Kod: NM13VA09
Namn: Internationell virkesanskaffning
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
känner till trender inom skogsindustrin på global nivå samt hur dessa påverkar det nordiska skogsbruket
känner till hur skogssektorn är uppbyggd i ett annat nordiskt land
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö, Skogsbruksingenjör, skogsbruk
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen