Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Skogsbruksingenjör (YH), skogsbruk » Yrkesstudier » Virkesanskaffning » Skogsmaskiner 1

Skogsmaskiner 1

Utfšrandeplaner
Kod: NM13VA07
Namn: Skogsmaskiner 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
känner till skogsmaskinernas grundläggande funktionsprinciper
förstår sambandet mellan marktryck och spårbildning
har grundkunskaper i teknik om skogsmaskiner och annan drivningsutrustning
kan framföra skogsmaskin i terräng
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö, Skogsbruksingenjör, skogsbruk
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen