Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Skogsbruksingenjör (YH), skogsbruk » Yrkesstudier » Virkesanskaffning » Virkestransport och logistik

Virkestransport och logistik

Utfšrandeplaner
Kod: NM13VA04
Namn: Virkestransport och logistik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
förstår logistikens betydelse för hela anskaffningskedjan
förstår infrastrukturens betydelse för den finska skogsindustrin
har grundläggande kunskaper i vägbyggnad
kan planera underhåll och iståndsättning av skogsvägar
känner till metoder som används för fjärrtransport av virke och energived
kan leda transporter av virke och energived
förstår informationssystemets betydelse inom transportledning
förstår hur ruttoptimering används för att uppnå kostnadsbesparingar
känner till den lagstiftning och de avtal som lägger upp ramar för transporter inom skogsbranschen
känner till hur taxor för virkestransporter är uppbyggda
känner till hur transporter med pråmar och fartyg arrangeras
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö, Skogsbruksingenjör, skogsbruk
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen