Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Skogsbruksingenjör (YH), skogsbruk » Yrkesstudier » Virkesanskaffning » Avverkningsteknik

Avverkningsteknik

Utfšrandeplaner
Kod: NM13VA01
Namn: Avverkningsteknik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
kan utföra motormanuell avverkning på ett säkert sätt
kan beakta sortimentskraven vid upparbetning av virket
kan utföra basservice på motorsåg
känner till hur småskalig virkesdrivning planeras och genomförs
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö, Skogsbruksingenjör, skogsbruk
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen