Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Hortonom (YH), landskapsplanering » Yrkesstudier » Utvecklingsprojekt » Utvecklingsprojekt

Utvecklingsprojekt

Utfšrandeplaner
Kod: NM13UP01
Namn: Utvecklingsprojekt
SP totalt:
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- kan utföra ett tvärfackligt utvecklingsprojekt
- kan arbeta i tvärfackliga team
- kan använda interaktiva planeringsmetoder
- kan självständigt tillämpa för branschen relevanta planeringsmetoder och -program
- kan presentera och åtskådliggöra resultaten utgående från projektbeställningens karaktär
- kan beakta hållbarhetsfrågor vid förverkligandet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö
Anmärkningar: Kursen är gemensam med trädgårdsnäring och miljöplanering


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen