Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Skogsbruksingenjör (YH), skogsbruk » Yrkesstudier » Naturresursförvaltning » Skogsplaneringens metoder och system

Skogsplaneringens metoder och system

Utfšrandeplaner
Kod: NM13NF02
Namn: Skogsplaneringens metoder och system
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
förstår behovet av taktisk och strategisk planering av naturresurserna
känner till skogshushållningens historiska utveckling och framtisdsvisioner
känner till de vanligaste metoderna för kostnadseffektiv planering
känner till metoder för insamling och analys av geografiska data
kan redogöra för hur man med skogsplanering kan och bör beakta skogsbrukets hållbarhetsprinciper
känner till metoder för att kartlägga skogsägarens målsättningar och kan bedöma hur dessa påverkar planeringssituationen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö, Skogsbruksingenjör, skogsbruk
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen