Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Praktik

Utfšrandeplaner
Kod:
Namn: Praktik
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2: 9    År 3: 12    År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Praktiken, som består av 30 sp, har en central betydelse för studerandes individuella yrkesprofilering.

Den studerande
-bekantar sig med arbetslivets funktion och krav inom sin bransch
-lär sig tillämpa kunskaper från studierna samt inhämta nya kunskaper från arbetslivet
-får knyta kontakter till personer och organisationer som verkar inom naturbruks- och miljösektorn
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen