Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Skogsbruksingenjör (YH), skogsbruk » Yrkesstudier » Skogsmätning och inventering » Skogsmätning 2

Skogsmätning 2

Utfšrandeplaner
Kod: NM13SI02
Namn: Skogsmätning 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
kan mäta tillväxten på enskilda träd och bestånd
kan utföra tillväxtberäkningar
kan genomföra stamanalys
kan tolka resultaten från stamanalysen
känner till fördelar och nackdelar med olika inventeringsmetoder
kan planera och genomföra en linje-inventering
kan räkna ut inventeringsresultat
kan utföra mätningar för skogsfärdighetsbanor
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö, Skogsbruksingenjör, skogsbruk
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen