Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Skogsbruksingenjör (YH), skogsbruk » Yrkesstudier » Skogsskötsel » Skogsbeskattning och- förbättring

Skogsbeskattning och- förbättring

Utfšrandeplaner
Kod: NM13SK10
Namn: Skogsbeskattning och- förbättring
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
kan beakta stödformer för skogsskötselåtgärder
kan göra upp en skattedeklaration för en skogsfastighet och kan ge råd gällande skogsbeskattning
känner till ersättningsprinciperna för skador som orsakats av licentbelagt vilt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö, Skogsbruksingenjör, skogsbruk
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen