Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Hortonom (YH), landskapsplanering » Yrkesstudier » Växtkännedom och växtanvändning » Naturbiotoper

Naturbiotoper

Utfšrandeplaner
Kod: NM13GS01
Namn: Naturbiotoper
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
- känner till hur klimatet och jordmånen leder till uppkomsten av olika naturbiotoper
- känner till de viktigaste finska skogs-, myr- och ängsbiotoperna
- kan identifiera de biotoper som skyddas enligt lagar och samhällsöverenskommelser
- känner till de växter (nyckelarter) som behövs vid biotopbestämning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö
Anmärkningar: Kursen är gemensam med lantbruksnäringarna och miljöplanering


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen