Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Hortonom (YH), landskapsplanering » Yrkesstudier » Landskapsplanering » Green Environment and Human Wellbeing

Green Environment and Human Wellbeing

Utfšrandeplaner
Kod: NM13AN04
Namn: Green Environment and Human Wellbeing
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The student:
- is familiar with theories and practice of natures and cultures impact on health, recreation and wellbeing
- can assess experienced value originated from different landscapes
- understands the connection between wellbeing and nature
- understands how to apply relevant theories in creating a healing environment
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö
Anmärkningar: Kursen är gemensam med trädgårdsnäring


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen