Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Hortonom (YH), landskapsplanering » Yrkesstudier » Grönanläggning och materialkännedom » Maskinlära

Maskinlära

Utfšrandeplaner
Kod: NM13TT02
Namn: Maskinlära
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
- känner till de vanligast förekommande maskinerna inom lantbruks- och trädgårdsnäringarna samt grönområdes-skötsel
- har en förståelse för kostnadseffektiv och hållbar maskin-användning
- har en uppfattning om framtida utvecklingsmöjligheter av fält- och småmaskiner
- lär sig använda traktorer och vanligt förekommande fält- och småmaskiner för fält-, och frilandsodling samt grönområdesskötsel
- kan utföra daglig maskinservice
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö
Anmärkningar: Kursen är gemensam med trädgårdsnäring och lantbruksnäringarna


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen