Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i vårdarbete, vuxenutbildning) » Lärdomsprov » Lärdomsprov » Lärdomsprov

Lärdomsprov

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10LP
Namn: Lärdomsprov
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 7    År 2: 8    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-kan under handledning och gradvis allt mer självständigt i samarbete med annan studerande/studerandegrupp genomföra ett examensarbete som motsvarar kandidatnivå (YH)
-beaktar forskningsetiska aspekter i sitt examensarbete
-kan presentera sitt examensarbete samt agera som opponent för ett annat examensarbete
-kan redogöra för de viktigaste resultaten i ett mognadsprov som även påvisar den studerandes färdighet att uttrycka sig skriftligt på svenska
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen