Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

 

Svenska

Utfšrandeplaner
Kod: YH10SV01
Namn: Svenska
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-kan kommunicera både muntligt och skriftligt på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav.
- ska känna till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kunna använda referenssystem.
- är efter kursen medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen