Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Skogsbruksingenjör (YH), skogsbruk » Yrkesstudier » Skogsskötsel » Skogstyper och dendrologi

Skogstyper och dendrologi

Utfšrandeplaner
Kod: NM13BK01
Namn: Skogstyper och dendrologi
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
- kan identifiera växter för skogstypsklassificering
- kan identifiera de viktigaste inhemska träden och buskarna
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö
Anmärkningar: Kursen är gemensam med miljöplanering


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen