Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Hortonom (YH), landskapsplanering » Grundstudier » Språk

Språk

Utfšrandeplaner
Kod: NM13SP
Namn: Språk
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Den studerande:
- kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett i arbetslivet ändamålsenligt sätt
- kan skriva vetenskapliga rapporter och använda referenssystem samt rapportera enligt standarduppställning.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen