Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Hortonom (YH), landskapsplanering » Grundstudier » Studiefärdigheter

Studiefärdigheter

Utfšrandeplaner
Kod: NM13ST
Namn: Studiefärdigheter
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 9    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Den studerande:
- vet hur man studerar vid en högskola
- kan arbeta i grupp och projekt
- kan använda IT som stöd för inlärning
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen