Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Hortonom (YH), landskapsplanering » Yrkesstudier » Landskapsplanering » Landskapsplaneringsmetoder

Landskapsplaneringsmetoder

Utfšrandeplaner
Kod: NM13LP01
Namn: Landskapsplaneringsmetoder
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: - GPS-hantering och GIS
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- förstår vilken betydelse landskapsstrukturen och naturprocesserna har i landskapsplaneringen
- känner till landskapsterritorier och landskapsstrukturens beståndsdelar
- kan inventera och analysera landskap
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö, Hortonom, landskapsplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen