Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Hortonom (YH), landskapsplanering » Yrkesstudier » Trädgårdskonst » Trädgårdskonstprojekt

Trädgårdskonstprojekt

Utfšrandeplaner
Kod: NM13TK03
Namn: Trädgårdskonstprojekt
SP totalt:
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: - Trädgårdskonstens historia eller
- Trädgårds- och miljökonst
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- kan planera och utföra en enklare historisk utredning
- eller behärskar gestaltningsprocesser, dess redskap samt kommunikations- och uttrycksmedel i ett praktiskt konstprojekt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö, Hortonom, landskapsplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen