Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Hortonom (YH), landskapsplanering » Yrkesstudier » Grönområdesplanering » Parkplanering

Parkplanering

Utfšrandeplaner
Kod: NM13GÅ01
Namn: Parkplanering
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: - CAD fortsättning och visualisering
- Boendemiljöer
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- behärskar parkplaneringens process från översiktlig till detaljerad planering
- kan producera behövliga ritningar och handlingar
- förstår de specialkrav som offentliga sektorn ställer på planeringen
- känner till och kan använda interaktiva planeringsmetoder
- kan självständigt använda ritningsprogram
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö, Hortonom, landskapsplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen