Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Hortonom (YH), landskapsplanering » Yrkesstudier » Trädgårdsplanering » Boendemiljöer

Boendemiljöer

Utfšrandeplaner
Kod: NM13TP03
Namn: Boendemiljöer
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: - CAD grunder
- Trädgårdsplaneringens grunder
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- känner till olika planeringsideal för boendemiljöer genom tiderna
- kan betrakta och analysera bostadsområden som livsmiljöer
- förstår bostadsområdets funktioner och betydelse för infrastrukturen
- kan planera en gynnsam grönmiljö för boende
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö, Hortonom, landskapsplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen