Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Hortonom (YH), landskapsplanering » Yrkesstudier » Skötsel och förvaltning av grönområden » Grönområdenas underhåll

Grönområdenas underhåll

Utfšrandeplaner
Kod: NM13SF02
Namn: Grönområdenas underhåll
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: - Grönområdesskötsel
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- känner till underhållsprocesser
- känner styrande dokument och kvalitetskrav
- kan jämföra underhållsmetoder på olika typer av grönområden
- känner till skötselmetoder, verktyg och produktsortiment
- är bekant med hur man utformar en skötselplan
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö, Hortonom, landskapsplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen