Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Hortonom (YH), landskapsplanering » Yrkesstudier » Grönanläggning och materialkännedom » Grönanläggingsmetoder och -teknik

Grönanläggingsmetoder och -teknik

Utfšrandeplaner
Kod: NM13GM01
Namn: Grönanläggingsmetoder och -teknik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: - Grönanläggningens grunder
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- känner till styrande dokument och grönanläggningens centrala kvalitetskrav
- är bekant med anläggningsprocessen
- förstår viktigaste dränerings- och dimensioneringsprinciper på grönområden
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö, Hortonom, landskapsplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen