Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Hortonom (YH), landskapsplanering » Yrkesstudier » Växtkännedom och växtanvändning » Växtanvändning och fördjupad växtkännedom

Växtanvändning och fördjupad växtkännedom

Utfšrandeplaner
Kod: NM13VV01
Namn: Växtanvändning och fördjupad växtkännedom
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: - Kultuväxtkännedom
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- känner till växternas egenskaper och krav på växtplats
- kan planera ekologiskt hållbar växtanvändning
- känner till handelssortimentet i huvuddrag
- känner till de allra vanligaste europeiska landskaps- och prydnadsväxterna
- kan självständigt använda litteratur för att stöda identifieringen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö, Hortonom, landskapsplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen