Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Specialpraktik

Utfšrandeplaner
Kod:
Namn: Specialpraktik
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 15    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Minst 30 sp studier efter den första praktikperioden.
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- fördjupar eller breddar sina arbetslivskunskaper inom branchen.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö, Hortonom, landskapsplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen