Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Arbetspraktik

Utfšrandeplaner
Kod:
Namn: Arbetspraktik
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Den studerande
- bekantar sig med arbetslivets funktion och krav inom sin bransch
- lär sig tillämpa kunskaper från studierna samt inhämta nya kunskaper från arbetslivet
- får knyta kontakter till personer och organisationer som verkar inom naturbruks- och miljösektorn
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö, Hortonom, landskapsplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen