Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Nursing » Professional studies » Medical Nursing » Rehabilitation and habilitation

Rehabilitation and habilitation

Utfšrandeplaner
Kod: NU13MN01
Namn: Rehabilitation and habilitation
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Core Studies
Modules; Society and Man, Human Body, Basic Nursing and courses
Geriatrics and Gerontology
Kursspecifika kompetenser: The student

Understands the organization of rehabilitation and habilitation in nursing and is able to apply this knowledge to patient guidance and nursing care.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarigt utbildningsprogram: Nursing
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen