Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ för barnmorskearbete) » Praktik » Klinisk barnmorskekunskap » Den födande kvinnans vård 4

Den födande kvinnans vård 4

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10KB34
Namn: Den födande kvinnans vård 4
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5: 6    
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-kan planera, genomföra ,utvärdera och dokumentera vården vid normal förlossning
-behärskar fosterövervakning och smärtlindring under förlossningen
-påvisar förmåga att kunna identifiera avvikelser och handlägga vården vid förlossningskomplikationer och avvikande förlossningar i samarbete med vårdteamet
-påvisar helhetstänkande i vårdandet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen