Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ för barnmorskearbete) » Praktik » Klinisk barnmorskekunskap » Den gravida kvinnans vård 2

Den gravida kvinnans vård 2

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10KB22
Namn: Den gravida kvinnans vård 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-kan planera, genomföra ,utvärdera och dokumentera patientens vård inom mödrahälsovård under graviditet och barnsängstid
-kan identifiera den gravida kvinnans resurser och hälsohinder samt stödja den gravida kvinnans och den väntande familjens hälsa
-förvärvar insikter i familjeplanering
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen