Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ för barnmorskearbete) » Praktik » Klinisk barnmorskekunskap » Mödra- och gynekologisk vård 2

Mödra- och gynekologisk vård 2

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10KB12
Namn: Mödra- och gynekologisk vård 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
-kan planera, genomföra ,utvärdera och dokumentera den nyblivna moderns och barnets vård under barnsängstiden
-arbetar familjecentrerat i stödjandet av den nyblivna familjen
-kan planera, genomföra ,utvärdera och dokumentera den gynekologiska patientens vård
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen