Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ för barnmorskearbete) » Yrkesstudier » Evidensbaserad barnmorskekunskap » Barnmorskekunskapens utgångspunkter 2

Barnmorskekunskapens utgångspunkter 2

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10EB03
Namn: Barnmorskekunskapens utgångspunkter 2
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 1    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-har insikter i frågor som rör barnmorskans historia och dess inverkan på barnmorskekunskapen av idag
-är förtrogen med barnmorskeyrkets etik och värden
-har förtrogenhet med samt förståelse för de förändringar som moder- och faderskapet innebär för den tidiga interaktionen mellan föräldrar och barn.
-har förmåga att självständigt förvärva nya forskningsresultat inom
barnmorskekunskapen
-kan verka för hållbar utveckling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen