Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ för barnmorskearbete) » Yrkesstudier » Evidensbaserad barnmorskekunskap » Förlossningsvårdskonst 1

Förlossningsvårdskonst 1

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10EB08
Namn: Förlossningsvårdskonst 1
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 4    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-har färdigheter att kunna stödja de blivande föräldrarna under förlossningen
-behärskar vården vid den normala förlossningen
-har kunskap om fosterövervakning
-kan i samarbete med den födande kvinnan förverkliga smärtlindring vid förlossningen
-har kunskaper och förmåga att handlägga vården vid förlossningskomplikationer och avvikande förlossningar
-kan påvisa obstetrisk kunskap samt kunskap i anestesiologi i relation till förlossningen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen