Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ för barnmorskearbete) » Yrkesstudier » Evidensbaserad barnmorskekunskap » Gynekologisk barnmorskekunskap 2

Gynekologisk barnmorskekunskap 2

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10EB11
Namn: Gynekologisk barnmorskekunskap 2
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 1    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-har kunskap om den gynekologiska vården samt gynekologiska specialfrågor inom barnmorskekunskapen
-kan påvisa gynekologisk kunskap
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen