Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Företagsekonomi, Åbo (vuxenutbildning) (210 sp)

Examen: YH-examen i företagsekonomi
Examensbenämning: Tradenom
Beräknad studietid: 3,5 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

45 SP
FEÅ13FE5    5 SP
FEÅ13NE5    5 SP
FEÅ13GB5    5 SP
FEÅ13KK5    5 SP
FEÅ13EM5    5 SP
FEÅ13IB5    5 SP
FEÅ13GP5    5 SP
FEÅ13GM5    5 SP
FEÅ13OL5    5 SP
Yrk

Yrkesstudier

110 SP
FEÅ13MM  5  5 SP
FEÅ13BP 10   10 SP
FEÅ13BA 5   5 SP
FEÅ13ES 5   5 SP
FEÅ13UK  5  5 SP
FEÅ13TD  5  5 SP
FEÅ13PN  5  5 SP
FEÅ13FK   5 5 SP
FEÅ13BB 5   5 SP
FEÅ13HA 5   5 SP
FEÅ13MH 5   5 SP
FEÅ13SR  5  5 SP
FEÅ13AR  5  5 SP
FEÅ13FM  5  5 SP
FEÅ13MA 5   5 SP
FEÅ13FS  5  5 SP
FEÅ13UP  5  5 SP
FEÅ13SP01     20 SP
FEÅ13SP01

FöretagskommunikationStuderanden
- har kunskap om organisationskommunikation och har fördjupat sin kommunikativa kompetens med avseende på arbetslivet
- kan delta i och arbeta med ett företags/en organisations kommunikation och förstår kommunikationens betydelse för organisationens framgång
 5   5 SP
FEÅ13SP02

YritysviestintäStuderanden
- behärskar de branschtypiska kommunikationssituationerna inom sitt eget område
- förstår kommunikationens betydelse och skapar aktivt relationer till såväl inre som yttre intressenter också inom den globala affärsmiljön.
- kan delta i och arbeta med ett företags kommunikation och förstår kommunikationens betydelse för företagets framgång.
- kan skriva olika texter som ingår i affärskommunikation
- kan inhämta material ur aktuella källor, vetenskapliga texter, samt gruppera materialet, skriva rapporter och marknadsföringsbrev till olika målgrupper samt presentera både skriftligt och muntligt
1
 5   5 SP
FEÅ13SP03

Business EnglishDen studerande
- kan på ett ledigt och professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt
i affärslivet, behärskar branschspecifik terminologi och fraser
- förstår innehållet i och kan inhämta kunskap ur aktuella artiklar och vetenskaplig text inom eget yrkesområde.
- kan beakta kulturella skillnader i internationella sammanhang
1
5    5 SP
FEÅ13SP04

Deutsch im BerufslebenStuderanden
- kan kommunicera både muntligt och skriftligt i vanliga situationer i arbetslivet
-har kännedom om de viktigaste elementen i språkets struktur och kan tillämpa dessa i vanliga praktiska situationer i arbets- och vardagsmiljö
- har beredskap att klara av vanlig muntlig och skriftlig kommunikation i olika situationer i företaget
- kan tillgodogöra sig även mera områdesspecifik text, artiklar, mm. på allmän yrkesnivå.
  5  5 SP
Val

Valfria studier

10 SP
Pra

Praktik

SP
     30 SP
FE10PR0110    10 SP
FE10PR02 10   10 SP
FE10PR03  10  10 SP
Lär

Lärdomsprov

15 SP
   15 15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen