Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Nursing » Professional studies » Surgical Nursing » Surgical Diseases and Treatments

Surgical Diseases and Treatments

Utfšrandeplaner
Kod: NU13SN02
Namn: Surgical Diseases and Treatments
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 4    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The student
- has knowledge about common surgical diseases
- has knowledge about common treatments and clinical examinations
- Knows the treatment chains and understands the etiology and surgical treatment processes of the most common surgical diseases
- acts according to the principles of rehabilitative health care
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarigt utbildningsprogram: Nursing
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen