Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Elective studies

Utfšrandeplaner
Kod:
Namn: Elective studies
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Nursing
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen