Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ för barnmorskearbete) » Praktik » Klinisk vård 5 » Praktik 1 inom vårdens grunder

Praktik 1 inom vårdens grunder

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10KV03
Namn: Praktik 1 inom vårdens grunder
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Vårdens grunder teori 7 sp
Vårdens grunder i laboratoriemiljö 6 sp
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-har evidensbaserad kunskap och förståelse för den enskilde patientens särdrag inom grundvården
-kan skapa en naturlig vårdrelation till patienten
-kan identifiera patientens grundläggande behov
-deltar under handledning i läkemedelsbehandling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen