Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ för barnmorskearbete) » Praktik » Klinisk barnmorskekunskap

Klinisk barnmorskekunskap

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10KB
Namn: Klinisk barnmorskekunskap
SP totalt: 60
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 36    År 5: 24    
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande kan främja den sexuella och reproduktiva hälsan i olika åldrar. Behärskar barnmorskekunskapen i vården under graviditeten, förlossningen och barnsängstiden samt i vården av nyfödda. Behärskar barnmorskekunskapen i den gynekologiska vården.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen