Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ för barnmorskearbete) » Yrkesstudier » Evidensbaserad barnmorskekunskap » Gynekologisk barnmorskekunskap 1

Gynekologisk barnmorskekunskap 1

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10EB10
Namn: Gynekologisk barnmorskekunskap 1
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 2    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-har kunskap om den gynekologiska vården samt gynekologiska specialfrågor inom barnmorskekunskapen
-kan påvisa gynekologisk kunskap
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan till en del vara på finska och engelska


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen