Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ för barnmorskearbete) » Yrkesstudier » Evidensbaserad barnmorskekunskap » Förlossningsvårdskonst 2

Förlossningsvårdskonst 2

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10EB09
Namn: Förlossningsvårdskonst 2
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 2    År 5:     
Förkunskaper: Barnmorskearbetets utgångspunkter
Delar av kursen i förlossningsvårdskonst
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-har färdigheter att kunna stödja de blivande föräldrarna under förlossningen
-behärskar vården vid den normala förlossningen
-har kunskap om fosterövervakning
-kan i samarbete med den födande kvinnan förverkliga smärtlindring vid förlossningen
-har kunskaper och förmåga att handlägga vården vid förlossningskomplikationer och avvikande förlossningar
-kan påvisa obstetrisk kunskap samt kunskap i anestesiologi i relation till förlossningen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan till en del vara på finska och engelska


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen