Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ för barnmorskearbete) » Yrkesstudier » Evidensbaserad barnmorskekunskap » Handledning och sexualhälsa

Handledning och sexualhälsa

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10EB06
Namn: Handledning och sexualhälsa
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-har fördjupade kunskaper gällande sexuell hälsa
-kan vägleda och stöda klienter i frågor relaterade till sexuell hälsa och familjeplanering
-förstår pedagogikens och handledningens grunder för att kunna tillämpa undervisning och handledning för att hjälpa klienter/patienter till större grad av självvård
-kan självständigt handleda och stöda klienten/patienten/familjen
-har insikter i handledning och undervisning av studerande
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan till en del vara på finska och engelska


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen