Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ för barnmorskearbete) » Yrkesstudier » Evidensbaserad barnmorskekunskap » Mödrahälsovård och kvinnans reproduktiva hälsa 1

Mödrahälsovård och kvinnans reproduktiva hälsa 1

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10EB04
Namn: Mödrahälsovård och kvinnans reproduktiva hälsa 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-behärskar uppföljningen av den väntande modern och fostret under graviditeten
-känner till riskfaktorer i samband med graviditet och har förmåga att förebygga och tidigt ingripa
-kan identifiera mödrar och blivande föräldrar i behov av extra stöd och uppföljning ,
-behärskar uppföljning , vårdhänvisning , handledning och rådgivning av kvinnan och familjen under graviditet och barnsängstid
-behärskar vården och uppföljningen av den nyblivna modern och det nyfödda barnet
-har insikter i endokrinologi, genetik och molekylärbiologi samt har grundläggande kunskaper om ärftliga sjukdomar och deras diagnostik
-är förtrogen med bäckenets och könsorganens anatomi, fortplantningens och graviditetens fysiologi samt fosterutvecklingen
-har beredskap att ge amningshandledning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen