Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ för barnmorskearbete) » Yrkesstudier » Evidensbaserad barnmorskekunskap » Barnmorskekunskapens utgångspunkter 1

Barnmorskekunskapens utgångspunkter 1

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10EB02
Namn: Barnmorskekunskapens utgångspunkter 1
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 2    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Grund- och yrkesstudier avklarade termin 1-5
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-har insikter i frågor som rör barnmorskans historia och dess inverkan på barnmorskekunskapen av idag
-är förtrogen med barnmorskeyrkets etik och värden
-har förtrogenhet med samt förståelse för de förändringar som moder- och faderskapet innebär för den tidiga interaktionen mellan föräldrar och barn.
-har förmåga att självständigt förvärva nya forskningsresultat inom
barnmorskekunskapen
-kan verka för hållbar utveckling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan till en del vara på finska och engelska


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen