Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ för barnmorskearbete) » Yrkesstudier » Evidensbaserad barnmorskekunskap

Evidensbaserad barnmorskekunskap

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10EB
Namn: Evidensbaserad barnmorskekunskap
SP totalt: 27
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 15    År 4: 12    År 5:     
Förkunskaper: Grund- och yrkesstudier termin 1-5 avklarade
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande grundar sin verksamhet på evidensbaserad vårdvetenskap och tvärvetenskaplig kunskap. Kan tillämpa yrkesområdets värdegrund och etiska principer i barnmorskearbetet. Utgår i barnmorskearbetet från kvinnans , barnets samt hela familjens hälsa och välmående i ett mångkulturellt samhälle. Kan främja den sexuella och reproduktiva hälsan i olika åldrar. Behärskar barnmorskekunskapen i vården under graviditeten, förlossningen och barnsängstiden samt i vården av nyfödda. Behärskar barnmorskekunskapen i den gynekologiska vården. Kan tillämpa och vidareutveckla aktuella forskningsresultat inom barnmorskekunskap.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen