Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Nursing » Professional studies » Basic Nursing » Practice in Laboratory Environment - First Aid

Practice in Laboratory Environment - First Aid

Utfšrandeplaner
Kod: NU13BN04
Namn: Practice in Laboratory Environment - First Aid
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 2    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The student

Has ability to correctly assess and monitor the patient´s vital signs and act in accident and crisis situations.
Has insight in civil defence and safety plan at workplace
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen