Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ för barnmorskearbete) » Yrkesstudier » Forskning och utveckling

Forskning och utveckling

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10FU
Namn: Forskning och utveckling
SP totalt: 7
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 7    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden är väl förtrogen med och behärskar de olika faserna i forskningsprocessen. Har grundläggande insikter i kunskapsteori och vetenskapsteori. Behärskar de kvantitativa och statistiska grundbegreppen och de vanligaste kvalitativa forskningsmetoderna.
Har beredskap att under handledning och gradvis alltmer självständigt utföra ett lärdomsprov som motsvarar kandidatnivå (YH)
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen