Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Nursing » Professional studies » Health Care » Health and Illness among Children and Adolescents

Health and Illness among Children and Adolescents

Utfšrandeplaner
Kod: NU13HC01
Namn: Health and Illness among Children and Adolescents
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 4    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Core studies, Human Being, Society and Man, Basic Nursing, Medical Nursing
Kursspecifika kompetenser: The student
Has insights into the specific prerequisites of caring for children, adolescents and their family.

Understands the nursing process, including drug administration and calculation, in the various settings for children and adolescents.

Has knowledge of the specific health risks for children and adolescents and can guide the child, adolescent and the family in their decision- making for promoting health

Understands different cultural needs and treats the patient and the family with dignity
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarigt utbildningsprogram: Nursing
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen