Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Nursing » Professional studies » Health Care

Health Care

Utfšrandeplaner
Kod: NU13HC
Namn: Health Care
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 10    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Medical and Surgical Nursing
Studiehelhetsspecifika kompetenser: The student
Has insights into health care in different ages

Can adjust the nursing care according to the patient’s age and situation

Is able to consider different cultural needs as well as the patient’s need for integrity

Is able to correctly assess, plan and implement nursing in different settings and guide the patient in makings decisions.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarigt utbildningsprogram: Nursing
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen