Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Nursing » Professional studies » Research Methodology » Research Methodology 1

Research Methodology 1

Utfšrandeplaner
Kod: NU13RM01
Namn: Research Methodology 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The student
Has knowledge of the fundamental philosophical theories underpinning nursing research

Has knowledge of the research process and demonstrates the ability to adapt scientific working methods
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarigt utbildningsprogram: Nursing
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen